مدیریت زیرساخت مرکز داده (DCIM)

folder_openمراکز داده و اتاق سرور

پیچیدگی در مراکز داده

به طور کلی میزان تولید اطلاعات در کسب و کار های امروزی نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. تغییرات ناشی از افزایش حجم اطلاعات، ممکن است مانند یک بادبان عمل کرده و به رشد و پیشرفت سازمان شتاب دهد. یا اینکه مانند لنگری، مانع از حرکت رو به جلو گردد. امروزه سازمان ها تلاش میکنند تا به کمک اجرای راهکارهایی به منظور کنترل اثرات نامطلوب این تغییرات و هدایت آنها در مسیر درست، چالش های پیش رو را مدیریت کنند. یکی از تغییراتی که امروزه بسیاری از سازمان ها با آن دست به گریبانند، افزایش پیچیدگی ها در مراکز داده می باشد.

رشد روز افزون میزان اطلاعات مورد نیاز کسب و کار، رشد استفاده از راهکارهای فناوری اطلاعات استراتژیک و … از جمله عوامل زمینه ساز افزایش پیچیدگی در مراکز داده هستند. پیچیدگی از جنبه های گوناگونی از قبیل محاسبات، ترمیم خرابی، ذخیره سازی، امنیت، زیرساخت و … بر کارکرد بخش های مختلف مرکز داده تاثیر گذار می باشد.

بطور کلی عواقب ناشی از رشد پیچیدگی ها در مراکز داده اغلب خارج از کنترل هستند. افزایش پیچیدگی در مراکز داده، سبب ایجاد مشکلاتی در یکپارچه سازی و طراحی بهینه برق، سرمایش، کابل کشی، مدیریت اجزای ضروری مراکز داده و همچنین اجرای امکانات به صورت موثر و کارآمد میگردد. ضمن اینکه ترکیب این عوامل برای دیگر ویژگی های مرکز داده مانند قابلیت اطمینان نیز تهدیدات و تاثیرات نامطلوبی به همراه دارد. از دیگر تاثیرات پیچیدگی میتوان به کاهش چابکی، افزایش شکاف های امنیتی و از کار افتادگی مرکز داده اشاره نمود. بررسی های انجام شده، از افزایش هزینه ها بعنوان رایج ترین پیامد ناشی از پیچیدگی ها در مراکز داده یاد می کنند.

روش های کاهش پیچیدگی در مراکز داده

در راستای کاهش پیچیدگی مراکز داده، سازمان ها به انجام اقدامات گوناگونی از قبیل آموزش، استاندارد سازی، متمرکز سازی، مجازی سازی، افزایش بودجه و … روی آورده اند. در حوزه زیرساخت، یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت در عین کاهش پیچیدگی، ایجاد زیرساخت متمرکز در مرکز داده می باشد. همچنین یکپارچه سازی در زیرساخت فیزیکی مرکز داده که شامل ترکیبی از تجهیزات الکتریکی، مکانیکی و … است، علاوه بر کاهش پیچیدگی و خطرات تهدید کننده مرکز داده، سبب تامین قابلیت اطمینان و حفظ انعطاف پذیری و چابکی آن نیز می گردد.

اما در حوزه فناوری اطلاعات، طی سل های اخیر سازمان ها به منظور کاهش پیچیدگی و افزایش کارایی و بهره وری مراکز داده، به مجازی سازی روی آورده اند. مجازی سازی فواید قابل توجهی را ارائه می دهد، اما در بسیاری از موارد ممکن است به جای برطرف کردن پیچیدگی، تنها آن ار از قسمتی به قسمت دیگر مراکز داده جابجا کند. بنابر این، به منظور کاهش پیچیدگی حوزه فناوری اطلاعات مراکز داده، بکارگیری راهکارهای اصولی نظیر حاکمیت اطلاعات(IG) همراه با استانداردسازی و آموزش لازم در سازمان ها ضروری به نظر میرسد.

امروزه اغلب سازمانها تلاش می کنند تا از طریق اجرای استراتژی حاکمیت اطلاعات، پیچیدگی مرکز داده خود را تحت کنترل درآورند. این استراتژی به صورت یک برنامه قراردادی تعریف شده است. اجرای این راهکار علاوه بر کاهش پیچیدگی مرکز داده، زمینه افزایش امنیت، کاهش خطرات تهدید کننده اطلاعات، کاهش هزینه مدیریت و ذخیره سازی اطلاعاتف ایجاد سیاست های نگهداری و ابقای اطلاعات و تسهیل فرآیند بازیابی انها را فراهم آورده و به سازمان ها اجازه میدهد تا اطلاعات موجود را بصورت فعالانه طبقه بندی، حفظ و نگهداری و بازیابی نمایند.

مدیریت پذیری در مرکز داده

پژوهش های انجام شده در راستای مدیریت مرکز داده، جنبه های گوناگونی شامل مدیریت ظرفیت، مدیریت حوادث، مدیریت تعمیر، مدیریت کارایی، مدیریت نظارت، مدیریت دسترس پذیری و … در مرکز داده را در بر می گیرد. نتایج پژوهش ها حاکی از این موضوع است که مدیریت مرکز داده، نقش حیاتی در کنترل و تعیین میزان دسترسی پذیری، امنیت و کارایی مراکز داده ایفا می نماید. روش های مدیریت پذیری در مرکز داده و مدیریت متمرکز داده، علاوه بر کنترل و مدیریت ایمن و و موثر اجزای معماری، امکان کنترل سیستم های الکتریکی، مکانیکی و فناوری اطلاعات مرکز داده را نیز فراهم می آورند.

پیاده سازی و اجرای ترکیب درستی از راهکارهای سخت افزاری و نرم افزارهای مدیریت مرکز داده فواید بسیاری برای سازمان ها به همراه خواهد داشت. پاره از مزایای کنترل و مدیریت موثر و مدیریت پذیری مرکز داده عبارتند از:

  • کاهش از کار افتادگی ناشی از خرابی از طریق بهبود واکنش به خرابی و ترمیم قابلیت ها
  • کاهش مشکلات ناشی از عدم توانایی در نگهداری تجهیزات و کارکنان از راه دور
  • کاهش هزینه از طریق کنترل متمرکز دارایی های فیزیکی و انسانی
  • بهبود تصمیم گیری های مدیریتی، به کمک دستیابی به اطلاعات درست، از طریق ابزارهای ویژه در زمان مناسب
  • استفاده بهتر از منابع زیرساخت فیزیکی فناوری اطلاعات موجود و بهبود کارایی و دسترسی پذیری مرکز داده.

راهکار مدیریت زیرساخت فیزیکی و فناوری اطلاعات مرکز داده (DCIM)

مدیریت پذیری زیرساخت و فناوری اطلاعات مرکز داده یا DCIM یک امر ضروری به منظور افزایش بهره وری، بهبود کارایی و کنترل هزینه های مرکز داده می باشد. ارائه سرویس های مناسب، کاهش پیچیدگی های محیطی، تغییر میزان دسترسی پذیری مورد نظر و کنترل هزینه های مرکز داده از جمله مواردی هستند که هموراه نیازمند مدیریت صحیح مرکز داده می باشند. بنابر این، یکی از مهم ترین اولویت های مراکز داده امروزی، تغییر شیوه های مدیریت سنتی و ایجاد قابلیت مدیریت پذیری توسط به کار گیری راهکارهای جدید و کارآمد می باشد.

راهکار DCIM جامع به کمک ایجاد آگاهی از کلیه دارایی های مرکز داده همراه با اتصالات و روابط میان آنها، زمینه بهبود و ارتقای مدیریت عملیات تجهیزات الکتریکی، مکانیکی و فناوری اطلاعات را در مرکز داده فراهم می آورد. بکارگیری ابزارهای این راهکار، امکان ساده کردن عملیات مرکز داده و مدیریت خودکار آن، بهینه سازی بهره برداری از منابع، تجهیزات و کارکنان، تامین تجهیزات جدید، برنامه ریزی و طراحی ظرفیت های مورد نیاز برای پشتیبانی از نیازهای آینده و افزایش عمر مرکز داده را برای مدیران مرکز داده تامین می کند. این ابزارها به کنترل هزینه های مربوط به مصرف انرژی و افزایش کارایی و بازده عملیاتی مرکز داده کمک شایانی می نماید.

پیاده سازی چنین ابزارهای که دارای قابلیت ذخیره سازی کلیه اطلاعات پیکربندی یک سازمان هستند و منبع راستی آزمایی برای سازمان به شمار می روند، تغییر و تحولات بزرگی در شرکت ها و سازمان ها به وجود آورده و سبب افزایش قابل توجه میزان بازگشت سرمایه در آنها می گردد.

بطور خلاصه چنین می توان گفت:

طراحی دیتا سنتر، فرآیندی از مدل سازی و طراحی منابع فناوری اطلاعات و راتباطات در دیتا سنتر ها است که معماری لایه ها و زیرساخت های درونی آن را شامل م یشود که ما را قادر به درک یک مفهوم منطقی از توسعه دیتا سنترها و پیاده سازی آن در سازمان ها و محیط فناوری اطلاعات میکند. همچنین دیتا سنترها یک اصطلاح گسترده ای است که شامل فرآیندی از تکنیک های فنی و گوناگون میشود و در طراحی آن دیاگرام ها و مدل هایی از سیستم های موجود و یا ترکیبی از هر دو را شامل می شود.

طراحی سرویس های کلیدی دیتا سنتر شامل پیش بینی طرح های توسعه دیتا سنتر در آینده و ایجاد و معماری سیستم ها، شامل دیاگرام های اولیه و نهایی از جانمایی تجهیزات موجود و داکیومنتهای طرح و نیز یک نمای منطقی از دیتا سنتر به طوری که بصورت گسترده همه پارامترهای ضروری و خطاهای محاسباتی و غیر محاسباتی را شامل شود و نیز محاسبه و طراحی کارتهایی که دارای محتوای متنی در سیستم های بازیابی اطلاعات است و موارد دیگری مانند زیر:

1- تعداد و نوع سرورهای موردنیاز 

2- تجهیزات و لایه های شبکه

3- سهولت جاگیری تجهیزات مورد استفاده در محل

4- منابع برق دیتا سنتر، و سیستم های تهویه و Cooling خنک سازی

5- امنیت فیزیکی دیتا سنتر، پلانی از نحوه ترمیم حوادث رخ داده احتمالی(انسانی و طبیعی)، و پیوستگی در نوع محصولات به کار رفته

6- طراحی پلانی از منابع تخصصی(ERP)، مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

WhatsApp
Instagram
LinkedIn
YouTube
Tags: , ,

مقالات مشابه

فهرست