مراکز داده

استاندارد سازی اتاق سرور

آشنایی با استاندارد TIA-942 اتاق سرور   با افزايش چشمگير حجم اطلاعات سازمانها و بنگاههای اقتصادی، نگهداری و مديريت آنها نیز از اهميت فراواني برخوردار مي باشد. به همین دلیل،…
آشنایی با نحوه استاندارد سازی اتاق سرور

مجازی سازی دسکتاپ(VDI) چیست؟(بخش دوم)

خصوصیات VMware Horizon View خصوصیات VMware View شامل قابلیت های استفاده از امنیت، کنترل متمرکز، و مقیاس پذیری می باشد .خصوصیات زیر تجربه آشناتری را برای کاربران به وجود می…
vdiچیست؟

مجازی سازی دسکتاپ(VDI) چیست؟(بخش اول)

مقدمه امروزه دغدغه برخی از سازمان ها و شرکت ها در حوزه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات میزکار (Desktop)به کاربران می باشد. سازمان های IT تحت فشار هزینه های جانبیِ انطباق،…
vdiچیست؟
فهرست