استوریج EMC VNX

EMC VNX

شرکت EMC فعالیت خود را بصورت تخصصی بر روی سیستم ها و راهکارهای ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات متمرکز کرده و برای سازمان ها در رده های مختلف (کوچک، متوسط، بزرگ) طیف گسترده ای از راهکارها و محصولات را ارائه میکند. اهم فعالیت شرکت DELL EMC ارائه سخت افزارهای حرفه ای در زمینه ذخیره سازی اطلاعات و شبکه های داده و همچنین نرم افزارهای مرتبط است. این شرکت مالک کمپانی های بزرگ و نام آشنا نظیر VMware و RSA بوده و تجهیزات ارائه شده توسط EMC کاملا سازگار و منطبق بر راهکارهای آنها می باشد.

استوریج EMC VNX برای محیط های Mid range to Enterprise مناسب می باشد.

مقایسه محصولات EMC VNX

VNX8000 VNX7600 VNX5800 VNX5600 VNX5400 VNX5200
4/1500 4/1000 4/750 4/500 4/250 4/125 Min/Max Drives
6.0  PB 4.0 PB 3.0 PB 2.0  PB 1.0 PB 500.0  TB Max Raw Capacity
Fibre Channel
FCoE
NFS
SMB 3.0 (CIFS)
iSCSI
Fibre Channel
FCoE
NFS
SMB 3.0 (CIFS)
iSCSI
Fibre Channel
FCoE
NFS
SMB 3.0 (CIFS)
iSCSI
Fibre Channel
FCoE
NFS
SMB 3.0 (CIFS)
iSCSI
Fibre Channel
FCoE
NFS
SMB 3.0 (CIFS)
iSCSI
Fibre Channel
FCoE
NFS
SMB 3.0 (CIFS)
iSCSI
Protocol
88 44 44 44 36 28 Max Total Ports
per Array
72 40 40 40 32 24 Max FC Ports per
Array
32 32 32 32 32 24 1 GBaseT iSCSI
Max Total Ports
per Array
8192 4096 2048 1024 1024 1024 Max SAN Hosts
فهرست