شبکه های محلی (LAN)

شبکه های محلی (LAN)

رویکرد شرکت توسعه نگار فرنام، در انجام پروژه­ های فناوری اطلاعات در تمامی حوزه­ های فنی، مبنی بر ایجاد متدولوژی­ های یکپارچه و ماژولار است. این متدولوژی­ ها بر مهندسی­ سازی رفتار یک سیستم جامع، در چرخه­ های عمر سیستم تأکید دارند. پروژه­ هایی که در زمینه راه اندازی شبکه های محلی (LAN) نیز انجام می ­شوند، از این قاعده مستثنا نیستند و رویکرد کلان شرکت در رابطه با این پروژه­ ها به همین صورت است.

بدین ترتیب، با اتکا بر چنین رویکردی، شرکت به این توانایی دست یافته است، تا راهکارهای جامع را به طور کامل، از ابتدا تعریف نموده، آن را طراحی و پیاده سازی نماید و پس از آن به بهینه­ سازی و پشتیبانی راهکارها بپردازد. همچنین، با استفاده از چنین رویکردی، شرکت به این توانایی نیز دست یافته است، تا به اقتضا بر شرایط پروژه، هر کدام از فازها و مراحل یک پروژه را به تنهایی، بدون این­که در سایر فازها و مراحل درگیر باشد، با اخذ ورودی­ های اطلاعاتی لازم از فعالیت­ های انجام شده پیشین و ارائه خروجی­ های اطلاعاتی لازم به جهت ادامه کار توسط تیم فنی دیگر، انجام دهد.

استفاده از این چنین رویکرد مشترکی، در تناقض با نیازمندی­ ها و فعالیت ­های فنی پروژه از دیدگاه فاز­های کلان نبوده و تفاوت­ های تکنولوژیک و فنی پروژه­ هایی که در این حوزه (حوزه راه اندازی شبکه محلی) انجام می ­پذیرند، تنها بر روی فعالیت­ های درون فازهای مختلف تأثیرگذار خواهند بود، نه در متدولوژی و رویکرد کلان انجام پروژه.

اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه فعالیت شرکت توسعه نگار فرنام در حوزه پروژه های LAN بصورت زیر می باشد.

شبکه های محلی (LAN)
فهرست