شبکه های گسترده (WAN)

شبکه های گسترده (WAN)

شبکه­ های گسترده (WAN) امروزی، متناسب با افزایش پیچیدگی­ های ماهیت کسب و کارها و در نتیجه افزایش نیازهای کسب و کاری، رشد نموده ­اند و دیگر تنها محدود به انتقال ترافیک­ های سازمانی نمی­ باشند. طی دهه اخیر، فناوری­ ها و راهکارهای زیادی توسط شرکت­ های تولید کننده فناوری ارائه گردیده­ است، که هدف آن­ها افزایش پویایی محیط­ های شبکه گسترده در پاسخ­گویی به نیازمندی­ های کسب و کاری سازمان­ های نوین بوده است. از جمله این فناوری­ ها، می توان به آماده­ سازی بستر زیرساختی شبکه گسترده به جهت انتقال ترافیک­ های بلادرنگ مانند Voice و Video مبتنی بر راهکارهای ظرفیت­ پذیری و کیفیت سرویس، ارائه راهکارهای مختلف در راستای افزایش در دسترس­ پذیری، به جهت تداوم کسب و کار در شرایط بحرانی در سطوح مختلف، راهکارهای نوین امن ­سازی بستر شبکه گسترده و… اشاره نمود.

اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه فعالیت شرکت توسعه نگار فرنام در حوزه پروژه های شبکه های گسترده (WAN) بصورت زیر می باشد.

WAN

اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه فعالیت شرکت توسعه نگار فرنام در حوزه پروژه های LAN بصورت زیر می باشد.

فهرست