Sophos Desktop Models

Sophos Desktop Models

این رده از دستگاه های شرکت سوفوس، برای استفاده در شرکتهای کوچک و یا شعب شرکتها و سازمان های بزرگ مناسب می باشد. سخت افزارهای فایروالهای سوفوس در رده Sophos Desktop Models مجهز به آخرین معماری پردازنده اینتل است و عملکرد چند هسته ای پردازنده آن کاملا هماهنگ با نرم افزار و امکانات این دستگاه است که در نهایت قدرت پردازشی 5Gbs فایروال را به همراه آورده است

Sophos Desktop Models
Sophos Desktop Models
Sophos Desktop Models
Sophos XG 115
فهرست