EMC Unity

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات
  4. chevron_right
  5. EMC Unity

EMC Unity

شرکت EMC  در رده استوریج های Midrange، از ارائه VNX 3 خودداری کرده و سری UNITY بعنوان یک Storage Platform جدید در گروه های میان رده تولید شده است. این شرکت محصول Unity Array را مابین VNXe 3200، VNXe7600 و Hybrids 8000 قرار داده است.  EMC Unity  سرعت و سادگی را همزمان داراست و به راحتی می تواند داده را به صورت Cloud  گسترش بدهد. این سری همانند سری قبل قابلیت های یک SAN  و NAS  را داراست. مدل های تمام Flash  این سری عملیات های ذخیره سازی را ساده سازی کرده است در حالی که هزینه ها و Footprint دیتا سنتر ها را کاهش داده است.

محصولات سری EMC Unity در دو گروه UNITY HYBRID و UNITY ALL Flash ارائه میگردد.

EMC Unity

 EMC Unity All Flash

UNITY 600UNITY 500UNITY 400UNITY 300UNITY
۶TB۳.۲TB۱.۲TB۸۰۰GBMax Fast Cache
۱۰۰۰۵۰۰۲۵۰۱۵۰Max drives
۱۵ x 3.5” Drive DAE (Flash, SAS, NL-SAS)  ۲۵ x 2.5” Drive DAE(FLASH and SAS)Drive types
۴۴۴۴Max IO Modules per Array
۲۵۶GB۱۲۸GB۹۶GB۴۸GBMemory per Array
۲۲۲۲Storage Processors
۲۰۲۰۲۰۲۰Fc Max Ports Per Array
۲۴۲۴۲۴۲۴Max Total Ports Per Array
۱۲۱۰۸۶CPU per Array
NFSv3, NFSv4, NFSv4.1; CIFS (SMB 1), SMB 2 and SMB 3; FTP and SFTP; FC, iSCSIProtocols

نمودار ظرفیت و Performance محصولات سری Unity

EMC Unity
فهرست