شبکه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. راهکارها
  4. chevron_right
  5. شبکه

شبکه

با گسترش شبکه های کامپیوتری، سازمانها اقدام به برپاسازی شبکه و بهره گیری از امکانات آن نموده اند. با توجه به شرایط، نیازمندی ها و سیاستهای متفاوت سازمانها، بدیهی است که پیاده سازی شبکه های کامپیوتری، باید بصورت اختصاصی برای هر سازمان صورت پذیرد تا پاسخگوی نیازهای آنان باشد. شرکت توسعه نگار فرنام با در اختیار داشتن گروهی خبره از کارشناسان شبکه با مدارک بین المللی و تجربیات ارزشمند در زمینه طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری، آمادگی ارائه خدمات پیاده سازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری در سطوح مختلف را دارا می باشد.

فهرست