HP

معرفی HPE Dual MicroSD USB Kit

برای نصب VMware Esxi  بر روی سرورهای HP معمولا از چند طریق می توان اقدام نمود و بر روی Media های مختلفی نسخه Hypervisor مذکور را نصب نمود، این روش…
فهرست